Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA ZSP W POLANOWIE (stan na dzień 10.03.2024 r.)

Kalinowska Aleksandra - Dyrektor - matematyka, j. niemiecki
Jachimowski Jacek - Wicedyrektor - matematyka, zajęcia szachowe, podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie wojskowe
Wruszczak Sławomir - Wicedyrektor - informatyka, geografia, technologie informacyjne
Zielińska Elżbieta - Kierownik Filii SP w Nacławiu - edukacja wczesnoszkolna
Grulkowska Małgorzata - Wicedyrektor - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 

Antoniak Klaudia - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia z wychowawcą 
Atras-Sadowska Joanna - j. polski
Barańska Marzena - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Basara Jan - historia, historia i społeczeństwo, wos, wdż
Behrendt Jolanta - wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą
Bobro-Szkołuda Elżbieta - technika, plastyka, nauczyciel wspomagający, zajęcia z wychowawcą 
Bosak Anna - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
Bukowska Daniela - nauczyciel biblioteki szkolnej
Byrzykowska Agnieszka - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Cebulska Anna - nauczyciel wspomagający, rewalidacja 
Ciuła Martyna - j. angielski, doradztwo zawodowe, zajęcia z wychowawcą
Czajka Beata - matematyka , biologia, zajęcia z wychowawcą 
Cysewska Anna - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, rewalidacja 
Diakowicz Ewelina - pedagog specjalny, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja 
Długołęcka Anetta - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Drela Maciej - j. niemiecki, j. mniejszości narodowej - j. niemiecki
Drewla Renata - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 
Foksiński Jacek - geografia, historia, wos, wdż
Furmaniak Maria - religia
Giergiel Agnieszka - matematyka, zajęcia z wychowawcą
Gorlikowska Ilona - j. angielski, zajęcia z wychowawcą 
Heimowska-Ziemiańska Kaja - edukacja przedszkolna 
Hinc-Sominka Aleksandra - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Idzi Piotr - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą 
Jakubowicz Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, j.angielski 
Janicka Agata - wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, plastyka
Jastrzębska Sylwia - matematyka, fizyka
Kalicka Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Kamowska Aniela - historia, j. polski, zajęcia z wychowawcą
Kawalec Tomasz - muzyka, edb, informatyka, zajęcia - orkiestra dęta, przysposobienie wojskowe
Knitter Edyta - wychowanie fizyczne, pedagog szkolny 
Kraska Beata - wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą
Kraska Janusz - wychowanie fizyczne
Krawczuk Jolanta - j. angielski, technika
ks. Kochański Konrad - religia
Kusz Katarzyna - j. polski, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą
Lesner Gabriela - logopeda
Lipski Michał - wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą
Majcher Joanna - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
Marut Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Mateusiak Joanna - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Mazur Marlena - nauczyciel świetlicy szkolnej 
Mazurek Joanna - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Michalak-Wąsik Małgorzata - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacja
Michalska Ewa - biologia, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
Niezgoda Małgorzata - matematyka, biznes i zarządzanie
Olejnik Magdalena - pedagog szkolny, j. polski 
Palewska Danuta - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, zajęcia logopedyczne 
Parszczyńska Mariola - j. niemiecki, j. polski, j. mniejszości narodowej - j. niemiecki, zajęcia z wychowawcą 
Pałęcka Aleksandra - nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
Pietras Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Poletajew Katarzyna - nauczyciel biblioteki szkolnej, nauczyciel świetlicy szkolnej
Poletajew Paweł - informatyka, nauczyciel świetlicy szkolnej
Potocznik Agnieszka - nauczyciel wspomagający, rewalidacja, zajęcia szachowe, matematyka, pedagog specjalny
Prendecka Renata - geografia, matematyka, zajęcia z wychowawcą 
Puchala Magdalena - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Pyżuk Emilia - chemia, biologia
Ragan Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, logopedia
Rygielska Beata - pedagog szkolny
Rygielski Janusz - wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalnospołeczne, nauczyciel wspomagający 
Rylik-Tkacz Wioletta - j.polski, wdż
Sadowski Wiesław - religia, historia, nauka historii i kultury mniejszości narodowej 
Sekuła Elżbieta - logopeda, rewalidacja 
Sławińska Aleksandra - logopeda 
Sominka Mirosława - religia 
Sominka Karolina - edukacja wczesnoszkolna
Stelmach Agata - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Szafoni Dorota - j. polski, zajęcia z wychowawcą 
Szewczyk Ewa - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Troć Ewa - psycholog
Trznadel Angelika - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Świestowska Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 
Wójcicka-Popowicz Dorota - j. angielski, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą 
Zaborek Anita - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Zielińska Monika - edukacja przedszkolna
Ziemiańska Marzena - j. angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Żuchowska Marta - edukacja przedszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

------------------------------------------------------------------------------------------------------

KADRA PEDAGOGICZNA ZSP W POLANOWIE (stan na dzień 12.09.2023 r.)

Kalinowska Aleksandra - Dyrektor - matematyka, j. niemiecki
Jachimowski Jacek - Wicedyrektor - matematyka, zajęcia szachowe, podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie wojskowe
Wruszczak Sławomir - Wicedyrektor - informatyka, geografia, technologie informacyjne
Zielińska Elżbieta - Kierownik Filii SP w Nacławiu - edukacja wczesnoszkolna
Grulkowska Małgorzata - Wicedyrektor - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 

Antoniak Klaudia - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia z wychowawcą 
Atras-Sadowska Joanna - j. polski
Barańska Marzena - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Basara Jan - historia, historia i społeczeństwo, wos, wdż
Behrendt Jolanta - wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą
Bobro-Szkołuda Elżbieta - technika, plastyka, nauczyciel wspomagający, zajęcia z wychowawcą 
Bosak Anna - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
Bukowska Daniela - nauczyciel biblioteki szkolnej
Byrzykowska Agnieszka - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Cebulska Anna - nauczyciel wspomagający, rewalidacja 
Ciuła Martyna - j. angielski, doradztwo zawodowe, zajęcia z wychowawcą
Czajka Beata - matematyka , biologia, zajęcia z wychowawcą 
Cysewska Anna - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, rewalidacja 
Diakowicz Ewelina - pedagog specjalny, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja 
Długołęcka Anetta - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Drela Maciej - j. niemiecki, j. mniejszości narodowej - j. niemiecki
Drewla Renata - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 
Foksiński Jacek - geografia, historia, wos, wdż
Furmaniak Maria - religia
Giergiel Agnieszka - matematyka, zajęcia z wychowawcą
Gorlikowska Ilona - j. angielski, zajęcia z wychowawcą 
Heimowska-Ziemiańska Kaja - edukacja przedszkolna 
Hinc-Sominka Aleksandra - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Idzi Piotr - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą 
Jakubowicz Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, j.angielski 
Janicka Agata - wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, plastyka
Jastrzębska Sylwia - matematyka, fizyka
Kalicka Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Kamowska Aniela - historia, j. polski, zajęcia z wychowawcą
Kawalec Tomasz - muzyka, edb, informatyka, zajęcia - orkiestra dęta, przysposobienie wojskowe
Knitter Edyta - wychowanie fizyczne, pedagog szkolny 
Kowalska-Końska Izabela - edukacja przedszkolna
Kraska Beata - wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą
Kraska Janusz - wychowanie fizyczne
Krawczuk Jolanta - j. angielski, technika
ks. Kochański Konrad - religia
Kusz Katarzyna - j. polski, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą
Lesner Gabriela - logopeda
Lipski Michał - wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą
Majcher Joanna - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
Marut Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Mateusiak Joanna - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Mazur Marlena - nauczyciel świetlicy szkolnej 
Mazurek Joanna - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Michalak-Wąsik Małgorzata - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacja
Michalska Ewa - biologia, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
Niezgoda Małgorzata - matematyka, biznes i zarządzanie
Olejnik Magdalena - pedagog szkolny, j. polski 
Palewska Danuta - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, zajęcia logopedyczne 
Parszczyńska Mariola - j. niemiecki, j. polski, j. mniejszości narodowej - j. niemiecki, zajęcia z wychowawcą 
Pałęcka Aleksandra - nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
Pietras Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Poletajew Katarzyna - nauczyciel biblioteki szkolnej, nauczyciel świetlicy szkolnej
Poletajew Paweł - informatyka, nauczyciel świetlicy szkolnej
Potocznik Agnieszka - nauczyciel wspomagający, rewalidacja, zajęcia szachowe, matematyka, pedagog specjalny
Prendecka Renata - geografia, matematyka, zajęcia z wychowawcą 
Puchala Magdalena - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Pyżuk Emilia - chemia, biologia
Rygielska Beata - pedagog szkolny
Rygielski Janusz - wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalnospołeczne, nauczyciel wspomagający 
Rylik-Tkacz Wioletta - j.polski, wdż
Sadowski Wiesław - religia, historia, nauka historii i kultury mniejszości narodowej 
Sekuła Elżbieta - logopeda, rewalidacja 
Sławińska Aleksandra - logopeda 
Sominka Mirosława - religia 
Sominka Karolina - edukacja wczesnoszkolna
Stelmach Agata - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Szafoni Dorota - j. polski, zajęcia z wychowawcą 
Szewczyk Ewa - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Trznadel Angelika - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Świestowska Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 
Ragan Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
Wójcicka-Popowicz Dorota - j. angielski, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą 
Zaborek Anita - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Zielińska Monika - edukacja przedszkolna
Ziemiańska Marzena - j. angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Żuchowska Marta - edukacja przedszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KADRA PEDAGOGICZNA ZSP W POLANOWIE (stan na dzień 15.09.2022 r.)

Kalinowska Aleksandra - Dyrektor - matematyka, j. niemiecki
Jachimowski Jacek - Wicedyrektor - matematyka, zajęcia szachowe, podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie wojskowe
Wruszczak Sławomir - Wicedyrektor - informatyka, geografia, technologie informacyjne, przyroda, egzaminator OKE
Zielińska Elżbieta - Kierownik Filii SP w Nacławiu - edukacja wczesnoszkolna
 
Antoniak Klaudia - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia z wychowawcą
Atras-Sadowska Joanna - j. polski, zajęcia z wychowawcą
Barańska Marzena - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia z wychowawcą
Basara Jan - historia, historia i społeczeństwo, wos, wdż
Behrendt Jolanta - wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą
Bobro-Szkołuda Elżbieta - technika, plastyka, nauczyciel wspomagający
Bukowska Daniela - nauczyciel biblioteki szkolnej, nauczyciel świetlicy szkolnej
Byrzykowska Agnieszka - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Cebulska Anna - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Cebulski Marcin - nauczyciel wspomagający
Ciuła Martyna - j. angielski, doradztwo zawodowe, zajęcia z wychowawcą
Czajka Beata - matematyka , biologia, zajęcia z wychowawcą
Drela Maciej - j. niemiecki, j. mniejszości narodowej - j. niemiecki
Drewla Renata - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą
Filipowicz Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel świetlicy szkolnej
Foksiński Jacek - geografia, historia, wos, wdż
Furmaniak Maria - religia
Giergiel Agnieszka - matematyka, zajęcia z wychowawcą
Gorlikowska Ilona - j. angielski, zajęcia z wychowawcą
Heimowska-Ziemiańska Kaja - edukacja przedszkolna
Idzi Piotr - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja, nauczyciel świetlicy szkolnej, zajęcia z wychowawcą
Janicka Agata - wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, plastyka
Jastrzębska Sylwia - matematyka, fizyka
Kalicka Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, zajęcia logopedyczne, zajęcia z wychowawcą
Kamowska Aniela - historia, j. polski, zajęcia z wychowawcą
Kawalec Tomasz - muzyka, edb, informatyka, zajęcia - orkiestra dęta, przysposobienie wojskowe
Knitter Edyta - wychowanie fizyczne, pedagog szkolny, zajęcia z wychowawcą
Kowalska-Końska Izabela - edukacja przedszkolna
Kraska Beata - wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy szkolnej, zajęcia z wychowawcą
Kraska Janusz - wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy szkolnej
Krawczuk Jolanta - j. angielski, technika
ks. Kochański Konrad - religia
Kusz Katarzyna - j. polski, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą
Lesner Gabriela - logopeda
Lipski Michał - wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą
Majcher Joanna - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z wychowawcą
Marut Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z wychowawcą
Mazur Marlena - nauczyciel świetlicy szkolnej
Michalak-Wąsik Małgorzata - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Michalska Ewa - biologia, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, nauczyciel wspomagający, zajęcia z wychowawcą
Niezgoda Małgorzata - matematyka, zajęcia z wychowawcą
Olejnik Magdalena - pedagog szkolny, j. polski
Parszczyńska Mariola - j. niemiecki, j. polski, j. mniejszości narodowej - j. niemiecki, zajęcia z wychowawcą
Pałęcka Aleksandra - nauczyciel wspomagający
Pietras Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia z wychowawcą
Piłat Bożena - nauczyciel świetlicy szkolnej
Poletajew Katarzyna - nauczyciel biblioteki szkolnej, nauczyciel świetlicy szkolnej
Poletajew Paweł - informatyka
Potocznik Agnieszka - nauczyciel wspomagający, rewalidacja, zajęcia szachowe, matematyka
Prendecka Renata - geografia, matematyka, zajęcia z wychowawcą
Pyżuk Emilia - chemia, biologia
Rygielska Beata - pedagog szkolny
Rygielski Janusz - wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, nauczyciel wspomagający
Sadowski Wiesław - religia, historia, nauka historii i kultury mniejszości narodowej
Skowron Alina - edukacja wczesnoszkolna Sominka Mirosława - religia
Stelmach Agata - nauczyciel wspomagający
Szafoni Dorota - j. polski, zajęcia z wychowawcą
Świestowska Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą
Treder Iwona - pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
Tumanik Joanna - j. polski
Wójcicka-Popowicz Dorota - j. angielski, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą
Zaborek Anita - nauczyciel wspomagający
Zielińska Monika - edukacja przedszkolna
Ziemiańska Marzena - j. angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Żak Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna
Żuchowska Marta - edukacja przedszkolna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KADRA PEDAGOGICZNA ZSP W POLANOWIE (stan na dzień 1.09.2021 r.)

Kalinowska Aleksandra - Dyrektor - matematyka, j. niemiecki
Jachimowski Jacek - Wicedyrektor - matematyka, zajęcia szachowe, podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie wojskowe
Wruszczak Sławomir - Wicedyrektor - informatyka, geografia, technologie informacyjne, egzaminator OKE
Peplińska Grażyna - Kierownik Filii w Nacławiu - edukacja wczesnoszkolna 
                                           
Atras-Sadowska Joanna - j. polski, zajęcia z wychowawcą
Barańska Marzena - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia z wychowawcą
Basara Jan - historia, historia i społeczeństwo, wos, wdż
Behrendt Jolanta - wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą
Bobro-Szkołuda Elżbieta - technika, plastyka, nauczyciel wspomagający
Bukowska Daniela - nauczyciel biblioteki szkolnej, nauczyciel świetlicy szkolnej
Byrzykowska Agnieszka - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Cebulska Anna - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Ciuła Martyna - j. angielski, doradztwo zawodowe, zajęcia z wychowawcą
Czajka Beata - matematyka , biologia, zajęcia z wychowawcą
Drela Maciej - j. niemiecki, j. mniejszości narodowej - j. niemiecki
Drewla Renata - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą 
Filipowicz Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel świetlicy szkolnej, zajęcia z wychowawcą
Foksiński Jacek - geografia, historia, wos, wdż
Furmaniak Maria - religia
Giergiel Agnieszka – matematyka, zajęcia z wychowawcą
Gorlikowska Ilona - j. angielski, zajęcia z wychowawcą                        
Heimowska-Ziemiańska Kaja – edukacja przedszkolna
Idzi Piotr - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja, nauczyciel świetlicy szkolnej
Janicka Agata - wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, plastyka
Jastrzębska Sylwia - matematyka, fizyka
Kalicka Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
Kamowska Aniela - historia, j. polski, zajęcia z wychowawcą
Karwecka Elżbieta - nauczyciel świetlicy szkolnej
Kawalec Tomasz - muzyka, edb, informatyka, zajęcia - orkiestra dęta, przysposobienie wojskowe
Knitter Edyta - wychowanie fizyczne, pedagog szkolny, zajęcia z wychowawcą          
Kowalska-Końska Izabela - edukacja przedszkolna
Kraska Beata - wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy szkolnej, zajęcia z wychowawcą
Kraska Janusz - wychowanie fizyczne
Krawczuk Jolanta - j. angielski, technika
ks. Kochański Konrad - religia
Kusz Katarzyna - j. polski, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą
Lesner Gabriela - logopeda
Lipski Michał - wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą
Majcher Joanna - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z wychowawcą
Mazur Marlena - nauczyciel świetlicy szkolnej                              
Michalak-Wąsik Małgorzata – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Michalska Ewa - biologia, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
Niezgoda Małgorzata – matematyka, zajęcia z wychowawcą
Olejnik Magdalena - pedagog szkolny, j. polski, zajęcia z wychowawcą
Parszczyńska Mariola - j. niemiecki, j. polski, j. mniejszości narodowej – j. niemiecki, zajęcia z wychowawcą
Paszkiewicz Urszula - j. niemiecki, j. mniejszości narodowej – j. niemiecki
Pietras Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia z wychowawcą
Piłat Bożena - przyroda, geografia, nauczyciel świetlicy szkolnej
Poletajew Katarzyna - nauczyciel biblioteki szkolnej, nauczyciel świetlicy szkolnej
Poletajew Paweł - informatyka
Potocznik Agnieszka - nauczyciel wspomagający, rewalidacja, zajęcia szachowe, matematyka
Prendecka Renata - geografia, matematyka, zajęcia z wychowawcą
Pyżuk Emilia - chemia, biologia
Rygielska Beata - pedagog szkolny
Rygielski Janusz - wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, nauczyciel wspomagający
Sadowski Wiesław - religia, historia, nauka historii i kultury mniejszości narodowej
Skowron Alina - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z wychowawcą   
Sominka Mirosława - religia
Stelmach Agata - nauczyciel wspomagający
Szafoni Dorota - j. polski, zajęcia z wychowawcą
Świestowska Grażyna - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Treder Iwona – pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
Tumanik Joanna - j. polski
Wójcicka-Popowicz Dorota - j. angielski, rewalidacja, zajęcia z wychowawcą       
Zaborek Anita - nauczyciel wspomagający
Załęska Anna - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel świetlicy szkolnej, zajęcia z wychowawcą   
Zielińska Monika – edukacja przedszkolna
Ziemiańska Marzena - j. angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Żak Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia z wychowawcą        
Żuchowska Marta – edukacja przedszkolna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KADRA PEDAGOGICZNA ZSP W POLANOWIE (stan na dzień 1.09.2020 r.)

Kalinowska Aleksandra - Dyrektor - matematyka, j. niemiecki
Jachimowski Jacek - Wicedyrektor - matematyka, szachy, przedsiębiorczość, przysposobienie wojskowe
Wruszczak Sławomir - Wicedyrektor, geografia, informatyka, egzaminator OKE
Peplińska Grażyna - Kierownik Filii w Nacławiu - edukacja wczesnoszkolna

ks. Ambroziewicz Mariusz - religia
Atras-Sadowska Joanna - j. polski
Barańska Marzena - edukacja wczesnoszkolna
Basara Jan - historia, wos, wdż, nauka historii i kultury mniejszości
Behrendt Jolanta - wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja
Bobro-Szkołuda Elżbieta - technika, plastyka, nauczyciel świetlicy szkolnej
Bukowska Daniela - nauczyciel biblioteki szkolnej
Byrzykowska Agnieszka - nauczyciel wspomagający, rewalidacja, nauczyciel świetlicy szkolnej
Cebulska Anna - nauczyciel wspomagający, rewalidacja, nauczyciel świetlicy szkolnej
Ciuła Martyna - j. angielski, rewalidacja
Czajka Beata - matematyka , biologia
Drela Maciej - j. niemiecki, j. mniejszości narodowej - j. niemiecki
Drewla Renata - edukacja wczesnoszkolna
Filipowicz Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna
Foksiński Jacek - geografia, historia, wos, wdż
Furmaniak Maria - religia, nauczyciel świetlicy szkolnej
Giergiel Agnieszka - matematyka, informatyka
Gorlikowska Ilona - j. angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Idzi Piotr - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja
Janicka Agata - wychowanie fizyczne, plastyka
Jastrzębska Sylwia - matematyka, fizyka
Kalicka Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Kamowska Aniela - historia, j. polski
Karwecka Elżbieta - nauczyciel świetlicy szkolnej
Kawalec Tomasz - muzyka, edb, rewalidacja, informatyka, przysposobienie wojskowe
Knitter Edyta - wychowanie fizyczne, rewalidacja
Kraska Beata - wychowanie fizyczne
Kraska Janusz - wychowanie fizyczne
Krawczuk Jolanta - j. angielski, technika
ks. Kochański Konrad - religia
Kusz Katarzyna - j. polski
Lesner Gabriela - logopeda, rewalidacja
Lipski Michał - wychowanie fizyczne
Majcher Joanna - edukacja wczesnoszkolna
Mazur Marlena - nauczyciel świetlicy szkolnej
Michalska Ewa - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia, nauczyciel wspomagający
Niezgoda Małgorzata - matematyka
Olejnik Magdalena - pedagog szkolny, j. polski
Parszczyńska Mariola - j. niemiecki, j. polski, j. mniejszości narodowej - j. niemiecki
Paszkiewicz Urszula - j. niemiecki, j. mniejszości narodowej - j. niemiecki
Pietras Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna
Piłat Bożena - przyroda, geografia
Poletajew Katarzyna - nauczyciel biblioteki szkolnej
Poletajew Paweł - informatyka
Potocznik Agnieszka - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Prendecka Renata - geografia, matematyka
Pyżuk Emilia - chemia, biologia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Rygielska Beata - pedagog szkolny
Rygielski Janusz - wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Sadowski Wiesław - religia, historia, nauka historii kultury mniejszości
Skowron Alina - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Stelmach Agata - nauczyciel wspomagający
Szafoni Dorota - j. polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Świestowska Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
Treder Iwona - pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
Tumanik Joanna - j. polski
Wójcicka-Popowicz Dorota - j. angielski, rewalidacja, etyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zaborek Anita - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Załęska Anna - edukacja wczesnoszkolna
Ziemiańska Marzena - j. angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Żak Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny