Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

Plan Pracy Szkoły

ROCZNY  PLAN  PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

W POLANOWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

1.  ORGANIZACJA  ROKU  SZKOLNEGO

 • Termin rozpoczęcia roku szkolnego – 1 września 2021 r.
 • Termin zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych – 24 czerwca 2022 r.
 • Termin zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. III LO – 29 kwietnia 2022 r.

Terminy ferii i dni wolnych:

 • ferie zimowe – 31.01.2022 r. – 13.02.2022 r.
 • zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2021 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19.04.2022 r.
 • początek II półrocza dla klasy III LO – 7.12.2021 r.
 • początek II półrocza – 26.01.2022 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 • 2.05.2022 r. ( pomiędzy świętami; dla wszystkich uczniów)
 • 4,5,6.05.2022 r. (w czasie egzaminów maturalnych; dni wolne dla uczniów LO)
 • 24,25,26.05.2022r. (w czasie egzaminów ósmoklasistów; dla uczniów klas V – VIII SP, LO)
 • 17.06.2021r.  (po Bożym Ciele; dla wszystkich uczniów)
 • 23.06.2022r.  ( uroczyste pożegnanie klas VIII, dla wszystkich uczniów)
 • Dzień Edukacji Narodowej -14  października 2021 r. (czwartek); dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczychUroczystości szkolne:
 • ślubowanie klas I SP – 4.10.2021 r.,   5.10.2021 r. /Nacław/
 • wybory do SU – 29.09.2021 r.
 • apele z okazji Święta Niepodległości – 9.11.2021 r.
 • Dzień Edukacji Narodowej – apel okolicznościowy – 13.10.2021 r.
 • apele z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja – 27.05.2022 r.
 • Dzień Patrona SP- 1.03.2022 r.
 • uroczyste pożegnanie uczniów klas VIII SP  - 23.06.2022 r.
 • uroczyste pożegnanie uczniów klasy III Liceum  - 29.04.2022 r.

Imprezy:

 • Sprzątanie świata – wrzesień 2021 r.
 • Jasełka – grudzień 2021 r.
 • Wigilie klasowe i Mikołajki – 22.12.2021 r.
 • Dzień Sportu/ Gminny Dzień Dziecka  – 1.06.2022 r.
 • Studniówka –  28.01.2022 r.
 • Wieczorek Ośmioklasistów – 9.06.2022 r.
 • inne– zgodne z planem pracy zespołów przedmiotowych i zespołów wychowawczych
 • apele szkolne - zgodnie z harmonogramem Zespołów Wychowawczych

Konkursy przedmiotowe, zawody sportowe i inne:

wg planów pracy zespołów przedmiotowych

Wszystkie imprezy szkolne uzależnione od sytuacji pandemicznej.

 

2. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE:

EGZAMIN PRZEPROWADZANY  W  OSTATNIM  ROKU  NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

                          24.05.2022 r. – j.polski

                         25.05.2022 r. – matematyka

                        26.05.2022 r. – język obcy nowożytny

 

EGZAMINY MATURALNE:

pisemne:

 4.05.2022 r. – j.polski

5.05.2022 r. – matematyka

pozostałe - według deklaracji absolwentów oraz harmonogramu CKE

 

3. POSIEDZENIA  RADY  PEDAGOGICZNEJ

 • 27.08.2021 r. rada organizacyjna
 • 15.09.2021 r. rada - plan nadzoru pedagogicznego
 • 7.10.2021 r.  rada analityczna
 • 6.12.2021 r. rada klasyfikacyjna III LO ( I półrocze)
 • 25.01.2022 r. rada klasyfikacyjna (I półrocze)
 • 15.02.2022 r. rada podsumowująca (I półrocze)
 • 15.03.2022 r. rada analityczna
 • 25.04.2022 r. rada  klasyfikacyjna III LO
 • 20.06.2022 r. rada klasyfikacyjna
 • 27.06.2022 r. rada podsumowująca

także rady szkoleniowe, zgodne z  planem pracy  WDN oraz wynikające z potrzeb

 

4. ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

 • 21, 22.09.2021 r. - ogólna organizacja roku szkolnego 2021/2022, wybory do Rady Rodziców ( I – IV – 22.09.2021 r. , V – VIII; LO – 21.09.2021 r.)
 • 28.10.2021 r. – spotkania klasowe – wywiadówki (SP, LO)
 • 18.11.2021 r. - wywiadówka - przekazanie informacji o ocenach proponowanych (3 LO)
 • 16.12.2021 r. – wywiadówki - przekazanie informacji o ocenach proponowanych (SP, LO)
 • 23.03.2022 r.. - spotkania klasowe – wywiadówki (I – IV SP)
 • 24.03.2022 r. - spotkania klasowe – wywiadówki, procedury egzaminacyjne (V – VIII SP, I – II LO)
 • 24.03.2022 r. – wywiadówka - przekazanie informacji o ocenach proponowanych, procedury egzaminacyjne maturalne (3 LO)
 • 18.05.2022 r. – wywiadówka - przekazanie informacji o ocenach proponowanych (I – IV SP)
 • 19.05.2022 r. – wywiadówka - przekazanie informacji o ocenach proponowanych (V - VIII SP, LO)
 • 7.06.2022 r. – Dzień Otwarty Szkoły - spotkanie z rodzicami i przyszłymi uczniami klas I SP

       oraz dodatkowe zebrania wynikające z potrzeb.

 

5. TERMINY DOTYCZĄCE OCENIANIA UCZNIÓW:

 • 15.12.2021 r. oraz 16.05.2022 r. - wystawienie ocen proponowanych śródrocznych i końcoworocznych (SP, LO)
 • 20.01.2022 r. oraz 15.06.2022 r. - ostateczne ustalenie ocen śródrocznych i końcoworocznych (SP, LO)
 • 17.11.2021 r. – wystawienie ocen proponowanych za I półrocze (III klasa LO)
 • 3.12.2021 r. - ostateczne ustalenie ocen za I półrocze (III klasa LO)
 • 21.03.2022 r. – wystawienie ocen proponowanych końcowych  (III klasa LO)
 • 21.04.2022 r. - ostateczne ustalenie ocen końcowych (III klasa LO)

 

6. TERMINY PRZYGOTOWANIA  SPRAWOZDAŃ,  RAPORTÓW  I INFORMACJI

 • diagnozy początkowe – do 17.09.2021 r.
 • plany pracy zespołów – do 17.09.2021 r.
 • opracowanie raportu po egzaminie klas ósmych – do 6.10.2021 r.
 • opracowanie raportu po egzaminach maturalnych – do 6.10.2021 r.
 • plany dydaktyczne – do 30.09.2021 r.
 • klasowe plany wychowawcze – do 27.09.2021 r.
 • przeprowadzanie próbnych egzaminów - wg planów pracy zespołów
 • diagnozy końcowe - wg planów pracy zespołów
 • podsumowanie półrocznych i rocznych efektów kształcenia – według planów pracy zespołów przedmiotowych; sprawozdania na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 • sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych i innych, pedagoga, biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej, Samorządu Uczniowskiego, wolontariatu oraz innych  - na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę za I i II półrocze roku szkolnego 2021/2022.
 • Planu Nadzoru Pedagogicznego - do 15.09.2021 r.    
 • sprawozdanie z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego - do 31.08.2022 r.

 

7. PROMOCJA  SZKOŁY

Zadania związane z promocją:

 • prowadzenie strony internetowej, szkolnego Facebooka
 • Święto Patrona SP
 • Gminne Dyktando – zespół nauczycieli j.polskiego
 • Gminny Konkurs Historyczny „Polacy nie gęsi, swą historię znają”-  zespół historyczny
 • Wieczór poezji
 • Geogimnazjada – konkurs ekologiczno - geograficzny
 • Gminny Dzień Dziecka
 • udział uczniów w uroczystościach o charakterze miejskim i gminnym,
 • realizacja projektów
 • organizowanie konkursów tematycznych - gminnych i powiatowych,
 • współpraca z prasą – zespół ds. promocji
 • działalność szkoły promowana przez zespół ds. promocji

 

8. ORGANIZACJA PRACY :

 •   Przydział wychowawstw:

Lp.

Klasa

Wychowawca

Wychowawca wspierający

1.

Oddział „0” Nacław

A. Kalicka/ K.Heimowska -Ziemiańska

 

----------------------------------

2.

I Nacław

G.Peplińska

---------------------------------

3.

II Nacław

A.Załęska

---------------------------------

4.

III Nacław

K.Filipowicz

---------------------------------

5.

I a

J.Majcher

M.Ziemiańska

6.

I b

K.Pietras

G.Lesner

7.

II a

R.Drewla

E.Bobro-Szkołuda

8.

II b

M.Żak

K.Kochański

9.

III a

M.Barańska

K.Poletajew

10.

III b

A.Skowron

G.Świestowska

11.

IV a

K.Kusz

J.Krawczuk

12.

IV b

A.Giergiel

E.Michalska

13.

V a

I.Gorlikowska

T.Kawalec

14.

V b

J.Behrendt

B.Rygielska

15.

V c

M.Lipski

P.Idzi

16.

VI a

D.Szafoni

J.Foksiński

17.

VI b

M.Ciuła

E.Pyżuk

18.

VII a

E.Knitter

A.Cebulska

19.

VII b

B.Kraska

A.Stelmach

20.

VII c

M.Niezgoda

J.Kraska

21.

VIII a

M.Olejnik

W.Sadowski

22.

VIII b

B.Czajka

A.Potocznik

23.

VIII c

A.Kamowska

J.Krawczuk

 

 

 

 

24.

1 LO

M.Parszczyńska

A.Janicka

25.

2 LO

D.Wójcicka-Popowicz

A.Byrzykowska

26.

3 LO g

J.Atras - Sadowska

J.Basara

27.

3 LO sp

R.Prendecka

S.Jastrzębska

 

9. GODZINY  PRACY  SZKOŁY:

 • Tygodniowy rozkład zajęć
 • Godziny pracy bibliotek szkolnych
 • Godziny pracy pedagogów szkolnych
 • Godziny pracy świetlic szkolnych
 • Godziny pracy stołówki szkolnej
 • Godziny pracy sekretariatów szkół
 • Godziny pracy Filii SP w Nacławiu

 

10. ZESPOŁY ZADANIOWE RADY  PEDAGOGICZNEJ  i INNE ZADANIA DODATKOWE PRZYDZIELONE PRZEZ DYREKTORA  (dokument wewnętrzny)

11. DZIAŁALNOŚĆ  DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZA I PROFILAKTYCZNA SZKOŁY

 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania
 • Szkolny Zestaw Podręczników
 • Plan pracy Filii SP w Nacławiu
 • Plan zajęć, w tym specjalistycznych wynikających z pomocy PP 
 • Program Profilaktyczno-Wychowawczy
 • Klasowe plany wychowawcze
 • Regulamin Postepowania Ucznia
 • System Dyscyplinujący
 • Plany pracy zespołów przedmiotowych i innych
 • Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych
 • Plan pracy pedagoga  oraz koordynatorów ds. bezpieczeństwa
 • Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
 • Plan pracy WDN
 • Program współpracy z rodzicami
 • Plan pracy świetlic i bibliotek szkolnych
 • Procedury i Regulaminy

ROCZNY  PLAN  PRACY  SZKOŁY  na rok szkolny 2021/2022 zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.08.2021 r.           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROCZNY  PLAN  PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH -

W POLANOWIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1.  ORGANIZACJA  ROKU  SZKOLNEGO

 • Termin rozpoczęcia roku szkolnego – 1 września 2020 r.
 • Termin zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych25 czerwca 2021 r.
 • Termin zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. III LO30 kwietnia 2021 r.

 

Terminy ferii i dni wolnych:

 • ferie zimowe – 18 – 31.01.2021 r.
 • zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2020 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6.04.2021 r.
 • początek II półrocza dla klasy III LO – 8.12.2020 r.
 • początek II półrocza – 14.01.2021 r.

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 • 25,26,27.05.2021 r. (w czasie egzaminów ósmoklasistów; dla wszystkich uczniów oprócz Filii Nacław)
 • 4.06.2021 r. (po Bożym Ciele)
 • 24.06.2021 r. (uroczyste pożegnanie klas VIII, dla wszystkich uczniów)

 

 • Dzień Edukacji Narodowej - 14  października 2020 r. (środa)

 

 • Uroczystości szkolne:
 • ślubowanie klas I SP – 1.10.2020 r., 6.10.2020 r. (Nacław)
 • wybory do SU – 30.09.2020 r.
 • apele z okazji Święta Niepodległości – 10.11.2020 r.
 • Dzień Edukacji Narodowej – apel okolicznościowy – 13.10.2020 r.
 • apele z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja – 27.05.2021 r.
 • Dzień Patrona SP- 3.03.2021r.
 • uroczyste pożegnanie uczniów klas VIII SP  - 24.06.2021 r.
 • uroczyste pożegnanie uczniów klasy III Liceum  - 30.04.2021 r.

 

 • Imprezy:
 • Sprzątanie świata – wrzesień 2020 r.
 • Jasełka – grudzień 2020 r.
 • Wigilie klasowe i Mikołajki – 22.12.2020 r.
 • Dzień Sportu/ Gminny Dzień Dziecka  – 1.06.2021 r.
 • Studniówka – styczeń 2021 r.
 • Wieczorek Ośmioklasistów – 15.06.2021 r.
 • inne– zgodne z planem pracy zespołów przedmiotowych i zespołów wychowawczych
 • apele szkolne - zgodnie z harmonogramem Zespołów Wychowawczych

 

 • Konkursy przedmiotowe, zawody sportowe i inne:

wg planów pracy zespołów przedmiotowych

 

Wszystkie imprezy szkolne uzależnione od sytuacji pandemicznej.

 

2. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE:

 

EGZAMIN PRZEPROWADZANY  W  OSTATNIM  ROKU  NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

                          25.05.2021 r. – j. polski

                         26.05.2021 r. – matematyka

                        27.05.2021 r. – język obcy nowożytny

 

EGZAMINY MATURALNE:

pisemne:

 4.05.2021 r. – j. polski

5.05.2021 r. – matematyka

 

pozostałe - według deklaracji absolwentów oraz harmonogramu CKE

 

3. POSIEDZENIA  RADY  PEDAGOGICZNEJ

 

 • 27.08.2020 r. rada organizacyjna
 • 10.09.2020 r. rada analityczna
 • 15.09.2020 r. rada - plan nadzoru pedagogicznego
 • 8.10.2020 r. rada analityczna
 • 7.12.2020 r. rada klasyfikacyjna III LO / I półrocze/
 • 13.01.2021 r. rada klasyfikacyjna / I półrocze/
 • 3.02.2021 r. rada podsumowująca / I półrocze /
 • 16.03.2021 r. rada analityczna
 • 26.04.2021 r. rada  klasyfikacyjna III LO
 • 21.06.2021 r. rada klasyfikacyjna
 • 28.06.2021 r. rada podsumowująca

 

także rady szkoleniowe, zgodne z  planem pracy  WDN oraz wynikające z potrzeb

 

4. ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

 

 • 23, 24.09.2020 r. - ogólna organizacja roku szkolnego 2020/2021, wybory do Rady Rodziców / I – IV – 23.09.20r. , V – VIII; LO – 24.09.20r./
 • 29.10.2020 r. – spotkania klasowe – wywiadówki / SP, LO /
 • 19.11.2020 r. – wywiadówka - przekazanie informacji rodzicom o ocenach proponowanych / 3 LO /
 • 16.12.2020 r. – wywiadówki - przekazanie informacji rodzicom o ocenach proponowanych /SP, LO /
 • 24.03.2021 r. - spotkania klasowe – wywiadówki / I – IV SP/
 • 25.03.2021 r. - spotkania klasowe – wywiadówki, procedury egzaminacyjne / V – VIII SP, I – II LO/
 • 25.03.2021 r. – wywiadówka - przekazanie informacji rodzicom o ocenach proponowanych, procedury egzaminacyjne maturalne / 3 LO /
 • 18.05.2021 r. – wywiadówka - przekazanie informacji rodzicom o ocenach proponowanych / I – IV SP /
 • 19.05.2021 r. – wywiadówka - przekazanie informacji rodzicom o ocenach proponowanych / V - VIII SP, LO/
 • 20.05.2021 r. – Dzień Otwarty Szkoły - spotkanie z rodzicami i przyszłymi uczniami klas I SP

 

oraz dodatkowe zebrania wynikające z potrzeb.

 

 

5. TERMINY DOTYCZĄCE OCENIANIA UCZNIÓW:

 

 • 15.12.2020 r. oraz 14.05.2021 r. - wystawienie ocen proponowanych śródrocznych i końcoworocznych / SP, LO /
 • 8.01.2021 r. oraz 16.06.2021 r. - ostateczne ustalenie ocen śródrocznych i końcoworocznych / SP, LO /

 

 • 18.11.2020 r. – wystawienie ocen proponowanych za I półrocze /III klasa LO/
 • 4.12.2020 r. - ostateczne ustalenie ocen za I półrocze /III klasa LO/
 • 22.03.2021 r. – wystawienie ocen proponowanych końcowych  /III klasa LO/
 • 20.04.2021 r. - ostateczne ustalenie ocen końcowych /III klasa LO/

 

 

6. TERMINY PRZYGOTOWANIA  SPRAWOZDAŃ,  RAPORTÓW I INFORMACJI

 • diagnozy początkowe – do 10.09.2020 r.
 • plany pracy zespołów – do 11.09.2020 r.
 • opracowanie raportu po egzaminie klas ósmych – do 6.10.2020 r.
 • opracowanie raportu po egzaminach maturalnych – do 6.10.2020 r.
 • plany dydaktyczne – do 29.09.2020 r.
 • klasowe plany wychowawcze – do 28.09.2020 r.
 • przeprowadzanie próbnych egzaminów - wg planów pracy zespołów
 • diagnozy końcowe - wg planów pracy zespołów
 • podsumowanie półrocznych i rocznych efektów kształcenia – według planów pracy zespołów przedmiotowych; sprawozdania na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 • sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych i innych, pedagoga, biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej, Samorządu Uczniowskiego, wolontariatu oraz innych  - na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę za I i II półrocze roku szkolnego 2020/2021.
 • Planu Nadzoru Pedagogicznego - do 15.09.2020 r.    
 • sprawozdanie z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego - do 31.08.2021r.

 

7. PROMOCJA  SZKOŁY

Zadania związane z promocją:

 • prowadzenie strony internetowej, szkolnego Facebooka
 • Święto Patrona SP
 • Gminne Dyktando – zespół nauczycieli j. polskiego
 • Gminny Konkurs Historyczny „Polacy nie gęsi, swą historię znają”-  zespół historyczny
 • Wieczór poezji
 • Geogimnazjada – konkurs ekologiczno-geograficzny
 • Gminny Dzień Dziecka
 • udział uczniów w uroczystościach o charakterze miejskim i gminnym
 • realizacja projektów
 • organizowanie konkursów tematycznych - gminnych i powiatowych
 • współpraca z prasą – zespół ds. promocji

 

8. ORGANIZACJA PRACY :

 •   Przydział wychowawstw:

Lp.

Klasa

Wychowawca

Wychowawca wspierający

1.

Oddział „0” Nacław

A.Kalicka

 

2.

I Nacław

A.Załęska

 

3.

II Nacław

K.Filipowicz

 

4.

III Nacław

G.Peplińska

 

5.

I a

R.Drewla

J.Majcher

6.

I b

M.Żak

M.Barańska

7.

II a

M.Barańska

K.Poletajew

8.

II b

A.Skowron

G.Świestowska

9.

III a

J.Majcher

R.Drewla

10.

III b

K.Pietras

A.Zaborek

11.

IV a

I.Gorlikowska

E.Bobro-Szkołuda

12.

IV b

J.Behrendt

B.Rygielska

13.

IV c

M.Lipski

P.Idzi

14.

V a

D.Szafoni

J.Foksiński

15.

V b

M.Ciuła

M.Ziemiańska

16.

VI a

E.Knitter

A.Cebulska

17.

VI b

B.Kraska

A.Stelmach

18.

VI c

M.Niezgoda

E.Michalska

19.

VII a

M.Olejnik

W.Sadowski

20.

VII b

B.Czajka

A.Potocznik

21.

VII c

A.Kamowska

J.Rygielski

22.

VIII a

J.Krawczuk

T.Kawalec

23.

VIII b

A.Giergiel

J.Tumanik

24.

VIII c

K.Kusz

M.Furmaniak

 

 

 

 

25.

1 LO

D.Wójcicka-Popowicz

A.Byrzykowska

26.

2 LO g

J.Atras - Sadowska

J.Basara

27.

2 LO sp

R.Prendecka

S.Jastrzębska

28.

3 LO

M.Parszczyńska

A.Janicka

 

 

9. GODZINY  PRACY  SZKOŁY:

 • Tygodniowy rozkład zajęć
 • Godziny pracy bibliotek szkolnych
 • Godziny pracy pedagogów szkolnych
 • Godziny pracy świetlic szkolnych
 • Godziny pracy stołówki szkolnej
 • Godziny pracy sekretariatów szkół
 • Godziny pracy Filii SP w Nacławiu

 

10. ZESPOŁY  ZADANIOWE RADY PEDAGOGICZNEJ I INNE ZADANIA DODATKOWE PRZYDZIELONE PRZEZ DYREKTORA  /dokument wewnętrzny/

 

11. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZA I PROFILAKTYCZNA SZKOŁY

 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania
 • Szkolny Zestaw Podręczników
 • Plan pracy Filii SP w Nacławiu
 • Plan zajęć, w tym specjalistycznych wynikających z pomocy PP 
 • Program Profilaktyczno-Wychowawczy
 • Klasowe plany wychowawcze
 • Regulamin Postepowania Ucznia
 • System Dyscyplinujący
 • Plany pracy zespołów przedmiotowych i innych
 • Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych
 • Plan pracy pedagoga  oraz koordynatorów ds. bezpieczeństwa
 • Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
 • Plan pracy WDN
 • Program współpracy z rodzicami
 • Plan pracy świetlic i bibliotek szkolnych
 • Procedury i Regulaminy

 

ROCZNY  PLAN  PRACY  SZKOŁY  na rok szkolny 2020/2021 zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.08.2020r.     

     

Autor: Aleksandra Kalinowska

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny