Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-06-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • niektóre ze zdjęć nie posiadają opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • multimedia/ filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zespół Szkół Publicznych w Polanowie.
 • E-mail: sekretariat1@zsp.polanow.pl
 • Telefon: 94 31 88 770

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
 • Adres: Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów
 • E-mail: aleksandra.kalinowska@zsp.polanow.pl
 • Telefon: 94 31 88 770

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Publicznych działalność prowadzi w trzech budynkach:

 • ul. Wolności 14, 76-010 Polanów
 • ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów
 • Nacław 12, 76-010 Polanów

1. Dostępność wejść do budynków

Do budynku przy ulicy Wolności prowadzą dwa wejścia, z czego jedno przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku przy ulicy Gradowe Wzgórze prowadzą trzy wejścia, przy czym jedno z nich dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku w Nacławiu prowadzi jedno wejście dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.

2. Dostępność korytarzy, schodów, wind

Budynek przy ulicy Wolności jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na wyższe kondygnacje budynku zapewnia schodołaz, a ciągi komunikacyjne dostosowane są do potrzeba osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ulicy Gradowe Wzgórze jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na wyższe kondygnacje budynku zapewnia winda, a ciągi komunikacyjne dostosowane są do potrzeba osób niepełnosprawnych.

Budynek w Nacławiu nie jest dostosowany do przemieszczania się w pionie osób niepełnosprawnych. Osoby na wózkach inwalidzkich mają dostęp jedynie do pomieszczeń na parterze. 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami oraz pętlami indukcyjnymi w żadnym z budynków

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.

Przed każdym budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych odpowiednio oznaczone.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do każdego z budynków szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 156
Utworzono dnia: 03.03.2021
Dokument wprowadził:
Sławomir Wruszczak
Dokument opublikował:
Sławomir Wruszczak
Dokument wytworzył:
Aleksandra Kalinowska
Podmiot udostępniający informację:
ZSP Polanów

Historia publikacji

 • 03.03.2021 13:32, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności